top of page

Peisaje cu Înaltă Valoare Naturală

Actualizată în: 3 oct. 2023

Fundația ADEPT își desfășoară activitatea în principal în zona Târnava Mare, în sud-estul Transilvaniei, România, în triunghiul format de orașele istorice Sibiu, Sighişoara și Braşov – vezi harta mai jos.

85.000 ha de peisaj deosebit de bogat din inima zonei Satelor Săsești. Aceasta este este una dintre cele mai vaste suprafețe din zona depresionară a Europei, în esență neschimbate de sute de ani, în care agricultura neintensivă coexistă cu o abundență de floră și faună, inclusiv cu specii amenințate nu doar la nivel național ci și internațional.


Zona reprezintă unul dintre ultimele peisaje medievale autentice ale Europei, cu probabil cele mai extinse pajişti cu flori ce au rămas aproape neschimbate de sute de ani, unde agricultura extensivă susţine biodiversitatea bogată. Pajiștile, fânețele, pădurile și terenurile arabile, ne duc cu gândul spre vremurile medievale prin organizarea lor – cu crestele și rigolele împădurite, cu pășunile și fânețele prezente pe terasele și colinele domoale și cu terenurile arabile, întinse mai ales în văi, strâns apropiate de așezările sătești. Asemenea peisaje au dispărut aproape complet de pe harta Europei moderne.Ce reprezintă terenurile agricole cu Înaltă Valoare Naturală și care este rolul lor în dezvoltarea rurală? Zonele agricole cu Înaltă Valoare Naturală (HNVF) sunt situate în zonele rurale unde agricultura tradițională este principala activitate economică și un factor-cheie în conservarea naturii. Acestea se caracterizează prin prezența vegetației naturale și semi-naturale (pajiști), în general foarte bogate în specii și, în unele cazuri, integrate într-un peisaj mozaicat continuu pe scară largă, care include elemente structurale naturale (cum ar fi marginile câmpului, pereți de piatră, pături de pădure sau scrub, mici râuri) și pături de teren arabil și livezi. Suprafața terenurilor agricole cu Înaltă Valoare Naturală din România reprezintă aproximativ 30% din totalul suprafeței agricole utilizabile: 5 milioane ha, asociate cu exploataţii de dimensiuni mai mici în zonele deluroase din arcul carpatic. Practicile agricole tradiţionale contribuie la menţinerea biodiversităţii terenurilor agricole din România şi Europa, ce asigură o serie de servicii ecosistemice (beneficii pentru publicul larg , fie ele bunuri sau servicii), inclusiv peisaje culturale valoroase, apă și hrană de înaltă calitate, calitatea vieții, oportunități de recreere, controlul inundațiilor. De acestea beneficiază societatea la scară largă, nu numai comunitățile care trăiesc în zonele HNV. Suprafața agricolă HNV este demnă de sprijin pentru productivitatea economică și agricolă care asigură mijloacele de existență mai multor comunități agricole din România. Sprijinul acordat fermelor agricole de înaltă calitate contribuie la prosperitatea comunităților locale prin oferirea de oportunități pentru diversificarea pieței, cum ar fi dezvoltarea turismului rural și a întreprinderilor bazate pe produse de calitate și sănătoase.Care sunt beneficiile asociate cu terenurile agricole cu Înaltă Valoare Naturală? Ocuparea forței de muncă și vitalitatea rurală: comunitățile agricole mici oferă locuri de muncă locale considerabile și variate. Cele patru zone cele mai sărace din România se regăsesc tocmai în zonele cu cele mai mari ferme industrializate (Otiman, 2013). Producția alimentară: fermele mai mici din România produc de două ori mai mult pe hectar decât fermele mai mari (măsurate ca diferență între valoarea producției agricole și costul inputurilor, Eurostat 2011). Ele au un rol semnificativ în furnizarea de alimente localităților și familiilor mai largi. Siguranță alimentară pentru viitor: agricultura HNV asigură o utilizare durabilă a terenurilor, inclusiv populații sănătoase de albine pentru polenizare. Peisajele HNV mozaicate cultivate sunt mai flexibile în activitățile agricole, mai adaptabile schimbărilor climatice și provocărilor legate de mediu. Mâncare diversificată, nutritivă și gustoasă. O bogăție de tradiții și obiceiuri legate de agricultură și gastronomie. Aer curat și apă și prevenirea inundațiilor: Peisajele mozaicate HNV reduc inundațiile și îmbunătățesc calitatea apei, prin absorbția, filtrarea și eliberarea lentă /dispersarea apei. Soluri sănătoase ce stochează cantități mari de carbon. Împreună cu consumul redus de energie al agriculturii tradiționale și al lanțurilor scurte de aprovizionare cu alimente, aceste peisaje și sisteme reduc emisiile de CO2 și atenuează schimbările climatice. Populații sănătoase de prădători naturali pentru controlul dăunătorilor naturali. Agro-biodiversitate: protejarea raselor tradiționale de animale de fermă și a soiurilor de plante permite îmbunătățirea producției în condiții diferite și asigurarea rezistenței la schimbările climatice. Paradis pentru plantele și animalele sălbatice pe cale de dispariție în Europa: pajiștile și pășunile semi-naturale și peisajul mozaicat, creat prin proprietatea fragmentată și gestionarea terenurilor, sunt foarte favorabile biodiversității.


0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comentarios


bottom of page